Jak se rodí angličtina... 950 let od bitvy u Hastings

14.10.2016 15:26

Dnes si připomínáme významný den z anglické historie, bitvu u Hastings, která se odehrála přesně před 950 lety, 14.10.1066. Zvítězili v ní Normané nad Vikingy. Vilém Dobyvatel, vévoda normanský, byl v prosinci téhož roku korunován anglickým králem.

Běžně o historických bitvách nepíšu, ale tahle byla výjimečná tím, že měla zcela zásadní dopad na podobu angličtiny tak, jak ji dnes známe. Vilém Dobyvatel totiž záhy v Londýně ustanovil svou rodnou starofrancouzštinu úředním jazykem Anglie. Po dobu několika století pak vedle sebe na anglickém území fungovaly dva různé jazyky: starofrancouzština (Old French), kterou hovořila převážně šlechta, a staroangličtina (Old English), kterou mluvil prostý lid. Následkem toho staroangličtina postupně ztratila téměř veškerou flexi.

Díky tomu se dnes nemusíme trápit se skloňováním podstatných a přídavných jmen a i časování sloves je velmi omezené. Začínající studenti angličtiny tak mohou začít cizím jazykem komunikovat mnohem dříve, než kdyby si zvolili jiný evropský jazyk. Jako angličtináři se totiž nemusíme učit správně používat 4 pády jako v němčině, 7 pádů jako v češtině, nebo dokonce 14 pádů, které má finština. I to je bezesporu jeden z důvodů, proč angličtina je současná lingua franca mezinárodního obchodu, vědy a techniky a domluvíte se s ní na mnoha místech ve světě.

Vraťme se ale ještě na chvilku zpět k původnímu příběhu... Starofrancouzština totiž měla ještě jeden zásadní dopad na angličtinu, a sice v oblasti slovní zásoby. Oba jazyky, starofrancouzština i staroangličtina, postupně splynuly a do angličtiny se tak dostala celá řada francouzských slov. Angličtina má díky tomu nesmírně bohatou slovní zásobu, protože pro většinu staroanglických slov, která jsou zpravidla krátká a jednoslabičná, existují víceslabičná synonyma pocházející ze starofrancouzštiny. A tak se my angličtináři, co se slovíček týče, máme stále čemu učit. ;-)

Každopádně pokud chcete svým dětem trošku zjednodušit život, tak až budete vybírat, které dva cizí jazyky se mají učit, vyberte angličtinu a francouzštinu. Budou to mít z hlediska slovní zásoby o malinko jednodušší. :Navíc znalost jednoho germánského a jednoho románského jazyka jim otevírá možnost snazšího porozumění celé řadě dalších evropských jazyků, díky čemuž se neztratí nejen v Evropě, ale ani jinde ve světě. :-)

 

 

Zpět