Orientační ceník překladatelských služeb

Položka Komentář Cena za slovo Cena za normostranu
Překlad z angličtiny do češtiny běžný text 1,50 Kč 300 Kč / NS 
Překlad z angličtiny do češtiny odborný text 1,80 Kč   400 Kč / NS   
Překlad z češtiny do angličtiny běžný text 1,80 Kč 400 Kč / NS 
Překlad z češtiny do angličtiny odborný text 2,00 Kč   500 Kč / NS *
Lokalizace webových stránek a software      na vyžádání -
dle typu projektu
   Minimální účtovaná cena za zakázku                                                                               200 Kč

* Nepřehlédněte! Ceny za odborný překlad do cizího jazyka automaticky zahrnují korekturu rodilým mluvčím!

 

Ceny se počítají dle počtu slov / znaků výchozího textu. Normostranou se rozumí 1.800 znaků včetně mezer. Výhodou účtování dle počtu slov je např. to, že nedochází ke zkreslení zaokrouhlením na normostrany. V případě, že je výchozí text následně ze strany zadavatele třeba přepracovat, počítají se také pouze slova, která byla při překladu pozměněna, nikoli celé normostrany.

 

Uvedené ceny překladů zahrnují korekturu.

Korekturu poskytuji vždy jako součást každé překladatelské zakázky a provádím ji následující den po vyhotovení překladu. Díky časovému odstupu je možné dosáhnout vyšší kvality překladu, provést stylistické úpravy s odstupem od původního textu a vychytat drobné překlepy. 

 

Korektura rodilým mluvčím

U překladu běžného textu z češtiny do angličtiny na přání zajistím následnou korekturu rodilým mluvčím. V případě odborných překladů je kontrola textu rodilým mluvčím v ceně. Ta dodá textu další přidanou hodnotu nad rámec běžného překladu. Klient má 100 % jistotu, že text bude v cizím jazyce dokonale čtivý a zcela přirozený pro rodilé mluvčí, což je nesmírně důležité zejména (ale nejen) pro společnosti, které působí na zahraničních trzích.

 

Cena dohodou
Ceny jsou smluvní. U zajímavých nebo rozsáhlých zakázek jsem nakloněna dohodě.
 
Ceník je platný k 15.6.2017.
 
běžný text

Kam dále? Mohlo by vás třeba zajímat ...