Dálkový intenzivní kurz angličtiny - Pre-intermediate (Mírně pokročilí)

Dálkový intenzivní kurz angličtiny - Pre-intermediate (Mírně pokročilí)
Akční nabídka
Kód kurzu: AJDist3
Vaše cena: 5 990,00 Kč
 • Rozsah: 40 audiohodin á 45 min.

Konec tápání v zahraničí! Po absolvování tohoto kurzu si budete umět anglicky poradit ve většině situací při cestování. Rozšíříte si slovní zásobu a osvojíte veškerou gramatiku na úrovni Pre-intermediate. Ale především! Čeká vás pořádná dávka konverzace. 

 • Jazyková úroveň: Pre-intermediate (Mírně pokočilí)
 • Možný termín zahájení studia: studium můžete zahájit okamžitě
 • Způsob výuky: distanční forma vzdělávání
 • Počet hodin: celkem 4audiohodin; odpovídá 10 dnům á 4 hod. výuky nebo semestrálnímu kurzu v rozsahu 20 x 2 hod. výuky
 • V ceně kurzu jsou tištěné výukové materiály a audiozáznam výuky

Po absolvování tohoto kurzu budete umět komunikovat například na tato témata:

 • Osobní údaje, Práce a kariéra, Denní režim, O víkendu, Dojíždění
 • Životní události, Koníčky a volnočasové aktivity, Odpočinek, Návyky
 • Ptaní se na cestu, Vyprávění příběhů, Vzpomínky, Budoucí plány
 • Rodina a přátelé, Charakterové vlastnosti, Televize a film, Hudba
 • Jídlo a pití, Nakupování, V restauraci, V obchodě, Cestování
 • Oblečení, Peníze, Budoucnost, Dovolená, počasí a roční období
 • Cestování, V hotelu, Sport, V kanceláři, Zdravá strava

Dále budete ovládat slovní zásobu a úrovni Pre-intermediate a zopakujete a upevníte si mimo jiné následující gramatiku:

 • přítomné časy: přítomný prostý a průběhový, like vs. would like to
 • minulý čas prostý (vč. pravidelných a nepravidelných sloves)
 • minulý čas průběhový a vyjadřování minulosti pomocí used to
 • budoucí časy: budoucí prostý, opisný tvar s going to
 • předpřítomný čas prostý a jeho nejčastější použití
 • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, vyjadřování množství
 • stupňování přídavných jmen, modální slovesa can, could, should aj.
 • přivlastňování, členy a zájmena, vedlejší věty (vztažné, účelové, ...)
 • trpný rod, podmínkové věty: zero, first and second conditional
Po úspěšném absolvování kurzu dosáhnete minimálně jazykové úrovně B1.1 (závisí na vaší stávající úrovni) a získáte certifikát.

O lektorce

Portrét Mgr. Petry ŠolcovéAngličtinu v kurzech pro dospělé vyučuji 15 let. Za tu dobu jsem pomohla více než 1000 studentům zlepšit se v anglickém jazyce - nejen v porozumění, slovní zásobě a gramatice, ale především také v komunikaci, na kterou se při hodinách zaměřuji nejčastěji. 

Mám vysokoškolské vzdělání v oborech Anglický jazyk a literatura a Učitelství anglického jazyka pro SŠ (FF Masarykovy univerzity) a v oboru Překladatelství a tlumočnictví (FPF Slezské univerzity v Opavě). Navštěvovala jsem roční postgraduální kurz Evropského konferenčního tlumočení (FF Univerzity Karlovy) a studovala na několika VŠ v zahraničí (Irsko, Rakousko, Francie). Vedle výuky angličtiny se zabývám tlumočením, vedu metodické kurzy pro lektory cizích jazyků a poskytuji poradenství pro lektory a jazykové školy.

Co říkají mí studenti?

 • „S kurzem jsem velice spokojená. Naučila jsem se spoustu věcí nenásilnou formou a bez stresu. Lektorka je vynikající. S učivem nás seznamuje přehledně, srozumitelně a je milá.“
 • „Líbí se mi připravenost lektorky a jednotlivé vysvětlování témat a gramatiky.“
 • „Kurz je veden nejen velice odborně, ale i vnímavě ke schopnostem jednotlivých žáků. Peťa je velmi přátelská, citlivá, mírná, jemná a chápavá.“
 • „Výborné znalosti. Výborná schopnost vysvětlit látku.“
 • „Je dobře, že se tady učí hlavně praktická témata. :-) (Ne jako ve škole. :-)) Lektorka vždy v dobré náladě.“
 • „Srozumitelný výklad, trpělivý a klidný přístup, opakování nové látky, konverzace ve dvojicích pod dohledem lektorky.“
 • S tímto kurzem jsem velmi spokojen. Tento kurz mi hodně pomohl.“
 • „Hodiny jsou pestré a člověk se zde nenudí. :-)“
 • „Jsem velmi spokojena, forma výuky mně vyhovuje. Petra je velmi příjemná a milá.“
 • „Kurz je skvělý, intenzivní a přesto se vrací k předešlým látkám a opakuje se. Je zábavný. Lektorka je milá, příjemná, chytrá, umí dobře koučovat, je rozhodná. Vychází kdykoliv vstříc. Kdykoliv pomůže. Má dobrý způsob výuky, člověk se hodně naučí na hodině.“
 • „Z kurzů co jsem za svůj život absolvoval tak nejlepší! The best!“
 • „Přátelské prostředí. Neformální přístup k jednotlivým účasníkům kurzu.“
 • „Nemám žádné námitky.“
 • „Hodně konverzace – což je výborný. Dobrá motivace lektorky.“
 • „Jsem ráda, že jsem tento kurz navštěvovala. Na dovolené to snad bude lepší domluva než minulý rok. Hodně štěstí a pevné nervy. Přihlásila jsem se na doporučení mé kamarádky. Bylo to příjemné a klidné. Chtěla jsem si oživit, co jsem se naučila ve škole.“
 • „Prohloubení gramatiky, konverzace, příjemná atmosféra.“
 • „Kurz - podnětný, zábavný, eliminuje strach z konverzace. Ráda bych někdy v budoucnu aj učila. Baví mě.“
 • „Velmi dobrá úroveň. Moc se mi líbila výuka. Chodila jsem ráda. Zaujal mě způsob výuky, jinak kurzy nenavštěvuji.“
 • „Odborná znalost, výklad, komunikace, vztah k „žákům“ – vše OK! Praktické, příjemné, nezavazující.“

Rozřazovací test

Uvažujete o některém z kurzů a nejste úplný začátečník? Vyplňte si Rozřazovací test. Nezávazně. ;-) Zabere vám to jen pár minut.