FCE v kapse - Intenzivní příprava ke zkoušce Cambridge English: First Certificate in English, Hradec Králové (Upper-intermediate B2) část A

FCE v kapse - Intenzivní příprava ke zkoušce Cambridge English: First Certificate in English, Hradec Králové (Upper-intermediate B2) část A
Kód kurzu: AJZimFCE
Původní cena: 4 500,00 Kč
Vaše cena: 3 990,00 Kč
Ušetříte: 510,00 Kč (11%)
 • Rozsah: 30 lekcí á 45 min.

Věděli jste, že ke zkoušce FCE připravuji studenty se 100 % úspěšností už více než 10 let?

Přidejte se také k držitelům tohoto prestižního mezinárodního jazykového certifikátu z angličtiny. Certifikát má celoživotní platnost, je dlouhodobě nejoblíbenější a nejuznávanější jazykovou zkouškou z angličtiny na světě a zvýší vám šance při hledání zaměstnání, ať již doma nebo venku, a zjednoduší případné studium v zahraničí

Bezpochyby vám také vzroste sebevědomí a budete mít dobrý pocit z toho, že jste uspěli při této náročné standardizované jazykové zkoušce a získali potvrzení o tom, že je vaše angličtina na pokročilé úrovni. Mě osobně pak příprava ke zkouškám (nejen k těm cambridgeským) pokaždé motivovala k dalšímu studiu.

 • Malá skupinka: 2 – 6 studentů
 • Jazyková úroveň: Upper-intermediate (Více pokročilí - B2)
 • Den a čas výuky: bude upřesněno
 • Termín kurzu: 5.9. – 13.12.2017
 • Místo konání: Hradec Králové (Gočárova 1620, 2. patro)
 • Počet hodin: 30 celkem (á 45 min); 15 týdnů á 90 minut
 • V ceně kurzu jsou všechny výukové materiály (včetně poslechových CD), pitný režim a občerstvení.
 • Část A je součástí celoročního kurzu. Obsah celého kurzu je popsán níže:

Budeme hovořit o celé řadě témat. V průběhu kurzu si uceleně zopakujeme a rozšíříme slovní zásobu k následujícím tematickým okruhům:

 • Film. Přídavná jména popisující pocity. Frázová slovesa. 
 • Jídlo a pití. Tělo a zdraví. Popis předmětů. Nakupování a volnočasové aktivity. 
 • Technika a komunikace. Vztahy a rodina. Móda a oblékání. 
 • Domov a domácnost. Vzdělání. Práce a zaměstnání. Čísla a peníze. 
 • Zločin a trest. Zvířata a příroda. Naděje a cíle. Dovolená a cestování.aj.

Zopakujeme si, rozšíříme a utřídíme následné gramatické jevy na úrovni Upper-intermediate:

 • Přítomné časy. Minulé časy. Minulý/předpřítomný čas. 
 • Předpřítomné a předminulé časy. Budoucí časy. Trpný rod.
 • Předložkové vazby. Předložky s časem a místem. Spojky. 
 • Podmínkové a přací věty. Nepřímá řeč. Modální slovesa. 
 • Slovotvorba (předpony, přípony, záporné předpony atd.). 
 • Infinitivy s „to“ a „ing“. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. 
 • Členy. Vztažné věty. Přídavná jména a příslovce.

Pravidelně se budeme věnovat nácviku následujících dovedností ke zkoušce:

 • Reading - Části 1-3; strategie: skimming a scanning; získání návyků k pravidelné četbě.
 • Writing - Části 1-2. Psaní formálních a neformálních dopisů. Nácvik různých formátů textů: Story, Article, Letter of complaint, Report, Composition, Letter of application, Review.
 • Use of English - Části 1-4; nácvik všech formátů testu: multiple-choice cloze, open cloze, word formation a key word transformation.
 • Listening - Části 1-4; nácvik porozumění hlavním myšlenkám i konkrétním detailům, předvídání.
 • Speaking - Části 1-4; udávání osobních informací, porovnávání obrázků, interaktivní diskuze s a bez vizuálních pomůcek; vyjádření názoru/souhlasu/nesouhlasu, jak se zeptat na názor, jak parafrázovat.
 • Obecné dovednosti ke zkoušce - time management, zvládání stresu, zvýrazňování klíčových bodů, oprava chyb, vyplňování answer sheetů, hodnocení. 
 • Kompletní testy.
Po úspěšném absolvování kurzu dosáhnete jazykové úrovně B2 a získáte certifikát o absolvování kurzu.

O lektorce

Portrét Mgr. Petry ŠolcovéAngličtinu v kurzech pro dospělé vyučuji 15 let. Za tu dobu jsem pomohla více než 1000 studentům zlepšit se v anglickém jazyce - nejen v porozumění, slovní zásobě a gramatice, ale především také v komunikaci, na kterou se při hodinách zaměřuji nejčastěji. 

Mám vysokoškolské vzdělání v oborech Anglický jazyk a literatura a Učitelství anglického jazyka pro SŠ (FF Masarykovy univerzity) a v oboru Překladatelství a tlumočnictví (FPF Slezské univerzity v Opavě). Navštěvovala jsem roční postgraduální kurz Evropského konferenčního tlumočení (FF Univerzity Karlovy) a studovala na několika VŠ v zahraničí (Irsko, Rakousko, Francie). Vedle výuky angličtiny se zabývám tlumočením, vedu metodické kurzy pro lektory cizích jazyků a poskytuji poradenství pro lektory a jazykové školy.

Co o přípravných kurzech ke zkouškám Cambridge (PET, FCE a CAE) říkají mí studenti?

 • „Dobrý návod jak zvládnout tento typ zkoušky. Důkladně zopakovány různé typy témat.“
 • „Vůbec jsem netušila, jak tyto zkoušky probíhají. Teď si troufám říct, že vím, co mě čeká, odhadnu, jak na tom jsem, což mě činí klidnější.“
 • „Příprava výborná, doufám, že samotná zkouška dopadne dobře. Ráda bych pokračovala v podobném kurzu na FCE. Kurzy jsou dobře vedeny, jsou zábavné a přátelské.“ 
 • „Petra vše dobře vysvětlí.“
 • „Líbilo se mi, že jsem si procvičila angličtinu jiným způsobem než při běžných hodinách. Líbí se mi, že není v kurzu tolik žáků, takže je víc prostoru na konverzaci.“
 • „Příjemné prostředí, dobré vybavení technikou, dobré studijní materiály. Petra je vždy velmi dobře připravená.“
 • „Kurz navštěvuji z důvodu sebevzdělávání. Cením si dobré učitelky a celkového přístupu.“
 • „Užitečné informace o zkoušce, potřebná gramatika, užitečná témata. Dobře zpracovaná učebnice.“