Letní intenzivní kurz angličtiny v Hradci Králové – Elementary (Pokročilí začátečníci) Po-Pá 08:30 - 11:40. Termín: 17.7. – 28.7.2017.

Letní intenzivní kurz angličtiny v Hradci Králové – Elementary (Pokročilí začátečníci) Po-Pá 08:30 - 11:40. Termín: 17.7. – 28.7.2017.
Akční nabídka
Kód kurzu: AJLet2
Původní cena: 6 000,00 Kč
Vaše cena: 5 850,00 Kč
Ušetříte: 150,00 Kč (2%)
Počet volných míst: Obsazeno
Počet volných míst: 0
 • Rozsah: 40 hodin á 45 min.

Nastartujte svou angličtinu! Budete překvapeni, kolik se toho lze naučit za dva týdny. Po absolvování tohoto kurzu hravě zvládnete jednoduchou konverzaci v angličtině v nejběžnějších situacích. Osvojíte si tu nejdůležitější anglickou gramatiku - všechny časové roviny a základní slovní zásobu na úrovni Elementary.

 • Malá skupinka: 2 - 6 studentů
 • Jazyková úroveň: Elementary (Pokročilí začátečníci)
 • Termín kurzu: 17.7. – 28.7.2017 (Po-Pá)
 • Místo konání: Hradec Králové (Gočárova 1620, 2. patro)
 • Počet hodin: 4celkem; 4 hod. x 10 dní (2 týdny)
 • Harmonogram výukového dne: 8:30 - 10:00, 10:10 - 11:40
 • V ceně kurzu jsou všechny výukové materiály, pitný režim a občerstvení.

Po absolvování tohoto kurzu budete umět komunikovat pomocí jednoduchých frází a vět na tato témata:

 • Představování, Informace o vás, každodenní předměty a místa
 • Národnosti a jazyky, Hodiny a schůzky, Každodenní činnosti, Denní program
 • Zdravý životní styl, Rodina, Oblíbené věci, koníčky a volný čas, Sporty
 • Ve městě, Ptaní se na cestu, Země, Dům, popis místností a nábytek
 • Měsíce, data a schůzky, Škola a dětství, Minulost, O víkendu, Plány do budoucna
 • Životní události, Práce, zaměstnání a dovednosti, Lidské tělo, V lékárně
 • Cestování a doprava, Oslavy a večírky, Jídlo a pití, Oblečení a nakupování
 • Počasí, Příroda, V restauraci, V rychlém občerstvení, V hotelu, Zážitky

Dále budete ovládat slovní zásobu na úrovni Elementary a zopakujete a upevníte si mimo jiné následující gramatiku:

 • podstatné jméno (jednotné a množné číslo, členy), číslovky, osobní zájmena
 • tvoření otázek, sloveso to be, to have, existenční fráze there is / there are
 • přivlastňovací a ukazovací zájmena, příslovce míry, předložky s místem a časem
 • přítomný čas prostý a průběhový, nejběžnější slovesa s -ing
 • sloveso can, minulý čas prostý pravidelných a nepravidelných sloves
 • vazba going to, počitatelnost, vyjadřování množství s much x many
 • budoucí čas prostý, stupňování přídavných jmen, základy předpřítomného času
Po úspěšném absolvování kurzu dosáhnete jazykové úrovně A2.1 a získáte certifikát.

O lektorce

Portrét Mgr. Petry ŠolcovéAngličtinu v kurzech pro dospělé vyučuji 15 let. Za tu dobu jsem pomohla více než 1000 studentům zlepšit se v anglickém jazyce - nejen v porozumění, slovní zásobě a gramatice, ale především také v komunikaci, na kterou se při hodinách zaměřuji nejčastěji. 

Mám vysokoškolské vzdělání v oborech Anglický jazyk a literatura a Učitelství anglického jazyka pro SŠ (FF Masarykovy univerzity) a v oboru Překladatelství a tlumočnictví (FPF Slezské univerzity v Opavě). Navštěvovala jsem roční postgraduální kurz Evropského konferenčního tlumočení (FF Univerzity Karlovy) a studovala na několika VŠ v zahraničí (Irsko, Rakousko, Francie). Vedle výuky angličtiny se zabývám tlumočením, vedu metodické kurzy pro lektory cizích jazyků a poskytuji poradenství pro lektory a jazykové školy.

Co říkají mí studenti?

 • „Super. :-) Je to velmi intenzivní.“
 • „S kurzem jsem velice spokojená. Naučila jsem se spoustu věcí nenásilnou formou a bez stresu. Lektorka je vynikající. S učivem nás seznamuje přehledně, srozumitelně a je milá.“
 • „Díky tomuto kurzu jsem se hodně zlepšila v angličtině. Výuka je zábavná, v příjemné přátelské atmosféře. S lektorkou jsem velmi spokojená. Umí si udržet pozornost studentů a její hodiny jsou zábavné.“
 • „Jsem spokojená. Pohodové prostředí. Výklad příjemný. Stále mám dojem, že je vše úplně jednoduché a lehce zvládnutelné.“
 • „Usměvavá a milá lektorka. Když nevím, je usměvavá úplně stejně.“
 • „Překvapila mě metoda výuky, během hodiny se plně soustředím, procvičuji gramatiku a hlavně konverzuji, alespoň se o to snažím. Lepší lektorku jsem neměla! Jsem velice spokojená.“
 • „Kurz dobrý. Splnil očekávání. Lektorka – dobrá komunikace, příjemná ve výkladu, ochotná.“
 • „Různorodé činnosti, nenásilné učení gramatiky. Petra je pohotová, vtipná, milá.“
 • „Kurz zajímavý. Velmi dobrý než jiné, dosavadní kurzy. Maximální konverzace při výuce je perfektní. Skvělý přístup k žákům, zajímavě podaná výuka, důraz na konverzaci.“
 • „Učení bez stresu. Příjemné a milé vystupování.“
 • „Přihlásil jsem se na základě doporučení od bratra. Výuka je jiná, než jsem dosud poznal. Je to opravdu jiné a lepší.“
 • „Hodiny jsou zábavné, pestré, lektorka je dobře připravená a umí látku správně podat.“
 • „Profesionální, milý přístup. Necítím stres. Vyučování probíhá v příjemné atmosféře.“
 • „Poprvé z několika pokusů, co jsem se začala pokoušet učit Aj mě tento jazyk opravdu začal bavit a doufám, že se ho touto formou snad i naučím.“
 • „Vyhovuje mi nízký počet účastníků kurzu. Líbí se mi, jak jsou připraveny materiály pro kurz. Líbí se mi rozmanitost hodin, že se nepracuje pouze podle jedné učebnice. Je výborné, že se hodně mluví.“
 • „Ideální pro studenty, co se chtějí naučit mluvit, maximálně využitý čas během vyučování, výborné učební pomůcky. Lektorka – mimořádná svědomitost, osobní přístup ke každému žákovi, perfektní příprava včetně pomůcek.“

Rozřazovací test

Uvažujete o některém z kurzů a nejste úplný začátečník? Vyplňte si Rozřazovací test. Nezávazně. ;-) Zabere vám to jen pár minut.