Tlumočení angličtiny a němčiny

Poskytuji všechny druhy tlumočnických služeb: doprovodné tlumočení, konsekutivní (následné), simultánní (souběžné), šušotáž, tlumočení po telefonu a přes Skype.

Aktualizace: V současné době jsem na rodičovské dovolené, takže dočasně nepřijímám žádné nové zakázky - s výjimkou tlumočení v místě a blízkém okolí, tj. na Trutnovsku nebo Náchodsku. V případě ostatních zakázek se budu těšit na další spolupráci opět od listopadu 2018. :-)

Jazyková kombinace, kterou tlumočím

Tlumočím následující jazykové kombinace:

 • angličtina → čeština 
  • simultánní kabinové tlumočení
  • vysoká konsekutiva*
 • angličtina ↔ čeština 
  • běžné konsekutivní tlumočení
  • doprovodné tlumočení
  • šušotáž**
 • němčina → čeština 
  • simultánní kabinové tlumočení
  • konsekutivní tlumočení
  • doprovodné tlumočení
  • šušotáž

* Vysoká konsekutiva je typ konferenčního konsekutivního tlumočení, kdy mluvčí pronese až několikaminutový úsek proslovu (5–8 minut), během něhož si tlumočník píše poznámky formou tlumočnického zápisu. Tlumočník začíná tlumočit poté, co se řečník odmlčí.

** Šušotáž je typ simultánního tlumočení, které probíhá šeptem a je vhodné pouze v případě velmi omezeného počtu účastníků, kteří sedí či stojí nedaleko od sebe.

Nejčastěji tlumočím tyto situace:

• Jednání na úřadech • Konference • Obchodní jednání • Obchodní prezentace • Porady • Audity • Výroční akce • Školení, semináře, přednášky • Výstavy a veletrhy • Festivaly a kulturní akce • Zahraniční návštěvy

Obory, které nejčastěji tlumočím:

• Management a řízení • Politika • Obchod • Problematika EU • Státní správa a samospráva • Lidské zdroje a personalistika • Marketing • Jazykověda • Kultura 

Reference

“Perfektní vystupování i angličtina. Pro obchodní prezentace můžu jenom doporučit.” 

Martin Vokatý, ředitel - ATIP a.s.

“Paní Mgr. Petra Šolcová poskytla Lesům České republiky, s.p. v roce 2016 překladatelské a tlumočnické služby v anglickém jazyce u příležitosti mezinárodní architektonické soutěže o návrh nového administrativního centra Lesů ČR v Hradci Králové. Jako tlumočnice je velmi přesná a pohotová, což prokázala při pracovní večeři manažerů podniku s hosty specializovanými na architekturu. Musela se potýkat s neorganizovanou debatou, kdy střídavě překládala z češtiny do angličtiny a naopak, chvílemi byla nucena překládat simultánně, chvílemi konsekutivně. Paní Šolcová se však velice dobře v situaci orientovala a tlumočila na výborné úrovni k velké spokojenosti všech zúčastněných. Mnohem větší rozsah práce však odvedla při překládání odborných textů převážně z češtiny do angličtiny, částečně i naopak, v době od června 2016 do ledna 2017. (...) Velmi rozsáhlou oblastí překladů z češtiny do angličtiny byly překlady odborných textů – protokoly o přezkoušení soutěžních návrhů, doporučení poroty soutěžícím, hodnocení soutěžních návrhů z hlediska energetiky staveb, rozsáhlý protokol z jednání poroty a texty porotců do katalogu. Všechny byly přeloženy pečlivě a na vysoké jazykové úrovni. Překladatelské a tlumočnické služby paní Mgr. Petry Šolcové mohu doporučit každému, kdo má zájem o pečlivou, spolehlivou a rychlou překladatelskou práci.” 

Ing. Miroslav Matějka, projektový manažer, Lesy České republiky

Storno podmínky

 • Storno po závazné objednávce:
  • 5 % z celkové částky 
 • Storno týden před začátkem akce:
  • 25 % z celkové částky
 • Storno 2–5 dní před začátkem akce:
  • 50 % z celkové částky
 • Storno méně než 48 hodin před začátkem akce:
  • 80 % z celkové částky

Kam dále? Mohlo by vás třeba zajímat ...

 

Pro jednotlivce i organizace tlumočím:

 • obchodní jednání
 • firemní prezentace
 • výběrová řízení
 • porady
 • audity
 • zahraniční návštěvy
 • pracovní obědy
 • výroční akce
 • konference
 • školení
 • semináře
 • workshopy
 • přednášky
 • interview
 • kulturní akce
 • besedy
 • festivaly
 • výstavy
 • veletrhy
 • prohlídky továren
 • montáže
 • tiskové konference
 • jednání na úřadech
 • svatební obřady

a další situace vyžadující přítomnost tlumočníka.

Moje nejprestižnější tlumočnická zakázka

Za jednu z nejvýznamnějších akcí, které jsem v poslední době konsekutivně tlumočila, považuji konferenci Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK). Konference se konala v Královéhradeckém kraji a účastnilo se jí přes 80 zaměstnavatelů, členů ATOKu, z celé ČR, dále zástupci odborových organizací a Ministerstva práce a sociálních věcí. Tématem byla penzijní reforma a její dopady na textilní sektor. 

Více v sekci Reference