Ceník tlumočnických služeb - angličtina/čeština

Položka Komentář Cena
Doprovodné tlumočení (EN-CS a CS-EN) půlden / celý den 2.000 / 4.000 Kč
Konsekutivní tlumočení (EN-CS a CS-EN) půlden / celý den  3.000 / 6.000 Kč
Simultánní kabinové tlumočení (pouze EN-CS) půlden / celý den 4.000 / 8.000 Kč
Hodinová sazba za tlumočení hodina 1.000 Kč
Tlumočení po telefonu do 30 min / 60 min  400 / 800 Kč
Sleva pro neziskové organizace Slevy jsou nenárokové.  20 %
Sleva pro agentury a jiné zprostředkovatele   10–20 %

Uvedené ceny jsou orientační. Potřebujete-li tlumočníka angličtiny, nebojte se mě nezávazně kontaktovat a nastínit, o jaký typ akce se jedná. Poradím vám, jaká je pro vás nejvhodnější forma tlumočení, a nabídnu cenu na míru.

 

Jak jsou tlumočnické zakázky účtovány?

U tlumočnických zakázek účtuji zpravidla 1 celý den (8 hod.) nebo půlden (4 hod.). Účtování dle počtu tlumočených hodin je neobvyklé. Zpravidla nelze dopředu přesně určit, jak dlouho daná akce/tlumočení potrvá. Tlumočník si pro vás proto rezervuje čas předem dle domluvy a je vám plně k dispozici po celý den/půlden. 

Často se stává, že se akce nebo jednání protáhne a proto si profesionální tlumočník nikdy nesmlouvá více tlumočnických zakázek ve stejném dni. Do délky tlumočení se započítávají všechny přestávky, přesuny atd. Tlumočníkova příprava na akci je naopak plně v režii tlumočníka a není účtována.

 

Účtování dle počtu tlumočených hodin

Ve zcela výjimečných případech je možné se domluvit na účtování dle počtu tlumočených hodin. Jde zpravidla o velmi krátká jednání, např. v délce do 30 minut, která vyžadují jednak minimální přípravu na jednání a jednak překonání jen krátké vzdálenosti pro přesun na místo. Podmínkou je, aby čas a délka jednání byly známy předem.

 

Kam dále? Mohlo by vás třeba zajímat ...

Kam dále? Mohlo by vás třeba zajímat ...