Zajímavosti o angličtině a jiných jazycích

Kolika jazyky mluvíme?

 • Na světě v současné době existuje přibližně 6.900 jazyků. Cca 500 z nich v nejbližší době pravděpodobně zanikne. Vlivem globalizace a migrace se předpokládá, že polovina z celkového počtu do konce 21. století vymře. Některé extrémní předpovědi dokonce odhadují, že už za pouhých 150 let by na světě měly existovat pouze tři aktivní jazyky: angličtina, španělština a čínština.
 • V současné době přibližně 4 miliardy lidí z celkových 7 miliard lidí na zemi (cca 60 %) používají jeden ze třiceti nejrozšířenějších jazyků jako svou mateřskou řeč. 
 • Nejvíce jazyky na světě mluví Papua Nová Guinea, a to 820 aktivními.

Je angličtina nejpoužívanějším jazykem?

 • Mateřským jazykem, kterým na celém světě hovoří nejvíce lidí, je mandarínská čínština. Udávaný počet mluvčích značně kolísá. Pohybuje se mezi 870 miliony a 1,2 mld. obyvatel. Následují jazyky hindština (cca 600 milionů), španělština (cca 400 milionů) a pak teprve angličtina (350 milionů).
 • Angličtina je jazykem, který má nejvíce lidí na světě jako svůj druhý jazyk – zde se počty velmi různí od 200 milionů až po 1 miliardu. Angličtina je však zároveň jazykem, který do určité míry v jeho psané či mluvené podobě používá cca 1/4 obyvatel na celém světě, a to 1,5 – 2 miliardy. 
 • Na internetu je pak angličtina jazykem, který je nejpoužívanější. Podle serveru Internet World Stats ji používá více než 870 milionů uživatelů (26 %), následuje čínština (21 %) a španělština (8 %). 10 nejpoužívanějších jazyků tvoří přes 78 % veškeré internetové komunikace.

Jak si stojíme s angličtinou v ČR a kde se s ní domluvíme ve světě?

 • V České republice podle průzkumů Eurobarometru z r. 2012 považuje svou znalost angličtiny za dobrou nebo velmi dobrou 11,7 % obyvatel. 27 % obyvatel má alespoň základní znalost angličtiny. Ta však nestačí pro běžnou komunikaci.
 • Mimochodem, věděli jste, že 56 % občanů EU se domluví kromě své mateřštiny ještě v jednom jazyce, 28 % alespoň dvěma dalšími jazyky, alespoň třemi 11 % a žádným jiným 44 %?
 • English Speakers by country - Source: https://www.yourworldyourhome.comKaždopádně pokud se anglicky učíte a nebo angličtinu ovládáte, jistě vás bude zajímat, kde se anglicky můžete domluvit. Přehlednou mapku, která znázorňuje, kolik procent obyvatel hovoří v jednotlivých zemích světa anglicky, zveřejnil Your World Your Home. Viz obrázek. Česká republika spadá do kolonky 20 – 40 %. 

Kolik slov používáme?

 • Je pravdou, že přesný počet slov v jednotlivých jazycích nelze zjistit. Nicméně za jazyk, který má největší slovní zásobu, je zpravidla označována angličtina. Druhé upravené vydání Oxford English Dictionary obsahuje 600.000 slov. Předpokládá se však, že celkový počet slov je mnohem vyšší. Global Language Monitor po zkombinování oxfordského slovníku a dalších slovníkových zdrojů odhaduje, že angličtina v současnosti obsahuje přibližně 990.000 slov.
 • Čeština má naproti tomu přibližně 300.000 slovních kořenů. Zatím nejrozsáhlejší Příruční slovník jazyka českého, postupně vydaný v letech 1935–1957, má cca 250.000 hesel. Obsahuje i slova, která zná málokdo a neobsahuje naopak některá slova obecně známá (např. vulgarismy). Slovní zásobu totiž čerpá z beletrie, časopisů a částečně novin. Slovník spisovného jazyka českého, jehož první vydání vyšlo v letech 1960–1971 a druhé v roce 1989, má přibližně 192.000 hesel.
 • Nejmenší slovní zásobu má jazyk Taki Taki, a to 340 slov.

Kolik slov potřebujeme, abychom se domluvili anglicky?

 • Pro "přežití" v anglicky mluvícím prostředí bez tlumočníka: 150 – 300 slov (Pro hodně dobrodružné povahy. Mně osobně by to nestačilo. ;-))
 • Pro každodenní komunikaci o obecných tématech: 2.000 – 3.000 slov
 • Pro porozumění běžným textům o obecných tématech: 5.000 slov
 • Pro porozumění složitým akademickým textům: 10.000 slov
 • Aktivní slovní zásoba rodilých mluvčích: 10.000 – 20.000 slov

Jaká slova vznikla v angličtině v nedávné době? 

Angličtina, stejně jako jiné jazyky, se stále vyvíjí. Stále vznikají nová slova. Některá se v jazyce ustálí natolik, že se dostanou až do Oxford English Dictionary. Zde jsou tři příklady slov, které pronikly do Oxfordského slovníku v roce 2015

 • Laters - Když se loučíte, můžete anglicky říci see you later („Uvidíme se později. ). To je však příliš dlouhé a tak se začalo používat laters. Například: See you, Jane.” Laters.”
 • Earworm – Tento výraz se používá pro písničku, kterou nemůžete pustit z hlavy. „The new song by Adele is a real earworm, isn’t it?” 
 • Look-see – Označuje rychlou snahu něco najít. „Have they arrived yet? „I’ll take a look-see.  (Mrknu se. )